HƯỚNG DẪN CHỌN SIZE GIÀY

Hướng dẫn chọn size giày
Để biết cỡ chân của bạn phù hợp với Size giày bao nhiêu của Fasmono, bạn hãy thực hiện cách đo như sau.

So sánh bảng dưới đây để biết size giày của bạn nhé!